W celu złóżenia oferty na jaja kurze i nawiązania współpracy proszę o wypełnienie załączonego formularza.